درباره من :: کدهای خط خطی

کدهای خط خطی

کدهای خط خطی

آدم ها 10 دسته اند:
01- آنهایی که باینری نمی فهمند...
10- آنهایی که باینری می فهمند...

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

ز من دل بر کنی

حدیث خود بر که افکنی؟

هر کجا روی

وصله ی منی

ساغر ، وفا از چه بشکنی؟

گذشتم از او

به خیره سری

گرفته ره مرا دیگری

کنون چه کنم با خطای دلم؟

گرم برود آشنای دلم

به جز ره او

نه راه دگر

دگر نکنم خطای دگر

به جز ره او

نه راه دگر