فقط پسرا کلیک کنن :: فقط واسه خنده

فقط واسه خنده

۱۰ مطلب با موضوع «فقط واسه خنده :: فقط پسرا کلیک کنن» ثبت شده است

کنترل تلویزیون ما به درجه ای از عرفان رسیده که حتی اگه باتری هاشو دربیاری ولی بزنی پشتش بازم کار میکنه

ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ...
دختر فضوله ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺮﯾﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ همسرشم !!!
.
.
.
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ یه ﺍﻻﻍ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ !!
.
میگن یه عده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺷﺪﯾﺪ رگ باسنشون پاره شده همونجا همینجوری الکی الکی جان به ﺟﺎﻥ عافرین سپردن :)

عاغا مورد جدید براتون آوردم

مورد داشتیم دختره رفته تست مربی گری برای مهد کودک،
بهش گفتن یه رفتار بچگانه از خودت نشون بده

....

دخدره شلوارشوخیس کرده:))))) هاهاهاها

به سلامتی پسری که داشت پاستیل میخورد یهو یادش اومد عشقشم پاستیل دوست داره ، از دهنش در آورد گذاشت تو پاکتش تا ببره براش :)

مورد داشتیم باد داشته یه کلیپس رو با خودش میبرده ، یه دختر هم بهش وصل بوده

خواستگار چیست ؟
.
.
.
.
.
هیچی نیست آروم باشین


دخترااااا آروم باشین


نفس عمیــــق !


آقا اون خانومو بگیر تشنج کرد

1- فاصله سنیمون خیلی زیاده (یعنی خیلی از مرحله پرتی)

2- من به شما علاقه آنچنانی ندارم (یعنی بی ریختی)

3- من الان توموقعیت بدی هستم ( دلم یه جا دیگه گیره) 

4- تقصیرتو نیس تقصیر منه (عجب غلطی کردم باتو دوست شدم)

5-من تودوستیمون از هیچ کاری دریغ نکردم( هر غلطی که خواستم کردم)

6-دیروز یه خواستگار دکتر داشتم (بیا منوزودتر بگیر )

7- من همیشه نماز میخونم توهم بخون !!( یعنی مثلا من خیلی دختر خوب وپاکیم بیا باهم دوست شیم)

اولین هنری که پس از دیدن چهره آرایش شده دختران امروزی ب ذهنتان متبادر میشود چیست؟

الف) مینیاتور

ب) صافکاری، بتونه ونقاشی اتومبیل

ج)دوپینگ!!!؟ 

د)من به ناموس مردم نگاه نمیکنم

ﭘﺮﯾﺮﻭﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ، ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭼﺴﺒﻮﻧﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ...
ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ ﭼﯿﻪ ؟؟؟
 ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ 2 ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪﻡ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺖ : ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺑﯿﻨﺎﯼ ﺗﻮﯼ ﺟﺎﺩﻩ ﻧﻔﻬﻤﻦ ﺳﺮﻋﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺳﺖ !!!!
ﺩﺧﺘﺮ داییم ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ :
ﭼﺮﺍ ﺍﯼ ﺩﯼ ﺍﺱ ﺍﻝ ﻣﻦ ﻧﯿﻤﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ؟ ﺑﺶ ﻣﯿﮕﻢ : ﮐﺪﻭﻡ ﭼﺮﺍﻏﺎ ﺭﻭﺷﻨﻪ ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﻭ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ