دانشجویی :: کدهای خط خطی

کدهای خط خطی

۲ مطلب با موضوع «فقط واسه خنده :: دانشجویی» ثبت شده است

اهل دانشگاهم

رشته ام علافی‌ست

جیب‌هایم خالی‌ست

دوستانی همه از دم ناباب

و خدایی که مرا کرده جواب

اهل دانشگاهم

قبله ام استاد است

جانمازم نمره!

خوب می‌فهمم سهم آینده من بی‌کاریست

من نمی‌دانم که چرا می‌گویند

مرد تاجر خوب است و مهندس بیکار

و چرا در وسط سفره ما مدرک نیست

چشم ها را باید شست

جور دیگر باید دید

باید از مردم دانا ترسید!

باید از قیمت دانش نالید!

وبه آن‌ها فهماند

که من ایجا فهم را فهمیدم

من به گور پدر علم و هنر خندیدم


از سه من تا بیست تو راهی بجز تقدیر نیست                دلخوش استادم نیستم حذف اضطراری دیر نیست

من غایبم یادرسکوت، توحاضرودر گفتوگو                    من بیخیال استادو درس، تومی نویسی مو به مو

دانشجوگرعاشق شودبی پرده مشروط میشود                     چیزی شبیه آب هویچ با کوفته مخلوط میشود