سی پلاس پلاس :: کدهای خط خطی

کدهای خط خطی

کدهای خط خطی

آدم ها 10 دسته اند:
01- آنهایی که باینری نمی فهمند...
10- آنهایی که باینری می فهمند...

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲۳ مطلب با موضوع «برنامه نویسی :: سی پلاس پلاس» ثبت شده است

برنامه ای بنویسید که قد و وزن کاربر را بگیرد و طبق فرمول زیر BMI فرد را محاسبه کند و براساس جدول زیر پیغام مناسب چاپ کند.
برنامه ای بنویسید که دو عدد از کاربر بگیرد و بررسی نماید که عدد اول بر عدد دوم بخش پذیر است یا خیر و سپس پیغام مناسبی در خروجی چاپ نماید.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>


main()
{
int a,b;
cout << "Enter 2 numbers:\n";
cin>>a>>b;
if(a%b==0)
cout<<"b is divisor of a.";
else
cout<<"b is NOt divisor of a.";
getch();
}

در یک مسابقه تیراندازی داور فاصله نقطه برخورد تیر با مرکز سیبل را محاسبه می کند. سپس به هر بازیکن نمره می دهد.
برنامه ای بنویسید که طول و عرض نقطه برخورد را از داور بگیرد و طبق فرمول زیر فاصله نقطه برخورد را محاسبه و براساس جدول زیر پیغام مناسب چاپ کند.
برنامه ای بنویسید که اندازه سه ضلع را بگیرد و تشخیص دهد که آیا این سه ضلع می توانند تشکیل مثلث دهند یا خیر؟
 در صورت مثلث بودن نوع آن را مشخص کند.
برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و زوج و فرد بودن آن را مشخص کند و پیغام مناسبی در خروجی چاپ نماید.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
main()
{
int a;
cout << "Enter a number:\n";
cin>>a;
if (a%2==0)
cout<<"Number is Even:\t"<<a;
else
cout<<"Number is Odd:\t"<<a;
getch();
}

برنامه ای بنویسید که مقدار x را از ورودی بگیرد و حاصل تابع زیر را محاسبه و در خروجی چاپ نماید.

این نوع حلقه که در c++11(همان C++0x) معرفی شد، الآن در زبان های برنامه نویسی جاوا، سی شارپ، پایتون، پرل و روبی وجود دارد،و برای انجام دادن یک عمل برای تمام اعضای یک مجموعه - مثلا یک آرایه - است. کد زیر را در نظر بگیرید:

برنامه ای بنوسید که مقدار x را از ورودی بگیرد و حاصل تابع زیر را محاسبه و در خروجی چاپ نماید.
تابع اول
تصویر زیر میتواند به شما در درک سریع تر و بهتر این الگوریتم کمک کند
برنامه ای بنویسید که مقدار n را از کاربر بگیرد و حاصل دنباله زیر رامحاسبه و در خروجی چاپ نماید.