به سلامتی :: فقط واسه خنده

فقط واسه خنده

۷ مطلب با موضوع «ادبی :: به سلامتی» ثبت شده است

سلامتی رفیقی که بعد از مرگم میاد سر خاکم و من نمیتونم جلوش پاشم

ولی خیالم راحته که خاک زیر پاشم

سلامتی اون پسری که به هر کدوم از رفیقاش پیام میداد آخر پیام اسمشو می نوشت

چون میدونست رفیقاش شمارشو سیو نکردن

به سلامتی نسل خودمون که حال و حوصله هیچی نداریم

به سلامتی مبصر کلاس که کتک رو خودش خورد ولی رفیقش رو لو نداد !

به سلامتی قاضی که متهم رفیقش بود و بجای اینکه حکم بده استعفا داد ...

به سلامتی بازیهای کامپیوتری که بهم یاد داد هر وقت دشمن میبینم یعنی دارم راه رو درست میرم.!

سلامتی پدرم که هرگز سایه ی منت مهرش را حتی در نگاهش ندیدم

***