بایگانی اسفند ۱۳۹۴ :: کدهای خط خطی

کدهای خط خطی

کدهای خط خطی

آدم ها 10 دسته اند:
01- آنهایی که باینری نمی فهمند...
10- آنهایی که باینری می فهمند...

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

یه پروژه جدید ایجاد کنید
به فورم اصلی تون دوتا
Label اضافه کنید
روی فورم دوبار کلیک کنید تا به قسمت کدھا برسین!
کدھای زیر رو بھش اضافه کنید
label1.Text = "Host Name : " + Dns.GetHostName() + " ";
foreach (IPAddress adres in Dns.GetHostAddresses(Dns.GetHostName()))
{
label2.Text = "Mac Address : " + adres + " ";
}

به قسمت using ھم تکه کد زیر رو اضافه کنید

using System.Net;

با استفاده از این سورس کد جاوا می تونین روی فریم ایجاد شده یک رویداد ماوس قرار بدین که مختصات ماوس رو فریم را مشخص کند و خط را برای شما رسم کند...

سعی کن با همه چیز کنار بیایی!


فرار نکن


زمین به شکل احمقانه ای گـِـرد است...!

استفاده از Lambda کار تسهیل در کد نویسی را می کند. به کد زیر که یک Action را برای یک button ایجاد می کند
button.addActionListener(new ActionListener() {
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
System.out.println("Button clicked");
}
});
با استفاده از Lambda می توان به صورت زیر نوشت :
با استفاده از کلاس Toolkit می توان این کار را انجام داد که هم می تونین از متد های getWidth و getHeigth به صورت زیر استفاده کنین :
int width = (int) Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().getWidth();
int height= (int) Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().getHeigth();
می تونین از یک Dimension هم استفاده کنین که یک ابعاد رو می گیره و متد های getWidth و getHeight برای برگردوندن مقدار ارتفاع و پهنا داره و برای تعیین اندازه یک فریم هم میشه ازش استفاده کرد
Dimension d = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();