بایگانی خرداد ۱۳۹۳ :: کدهای خط خطی

کدهای خط خطی

کدهای خط خطی

آدم ها 10 دسته اند:
01- آنهایی که باینری نمی فهمند...
10- آنهایی که باینری می فهمند...

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۱۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

 ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ " ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ "ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﺪ؟
برنامه ای بنوسید که مقدار x را از ورودی بگیرد و حاصل تابع زیر را محاسبه و در خروجی چاپ نماید.
تابع اول
تصویر زیر میتواند به شما در درک سریع تر و بهتر این الگوریتم کمک کند
برنامه ای بنویسید که مقدار n را از کاربر بگیرد و حاصل دنباله زیر رامحاسبه و در خروجی چاپ نماید.

بعضی وقتا شاید توی یه ساعت مشخص یه کاری داشته باشیم اما سرمون انقدر تو سیستم گرم شه که یادمون بره چیکار داشتیم و ...

بخاطر همین شاید نیاز بشه که یه برنامه درست کنیم تا توی یه ساعت مشخص بهمون یه کار مشخصی رو انجام بده و ...

توی پست های گذشته که به زبان پایتون آماده کرده بودیم توضیح دادم که اینکار چه کاربردی داره و تو این پست هم میخوام بگم که چطور میتونین همچین کاری رو توی ویژوال بیسیک انجام بدین

خب دیگه زیاد توضیح نمیدم ;)

برنامه ای بنویسید که دو عدد n و m را از کاربر بگیرد و مجموع اعداد بین n و m را در خروجی چاپ نماید.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

main()
{
int i,n,m,sum=0;
cout<<"Enter 2 numbers:";
cin>>n>>m;
//** Find min and max :
if(n>m){
max=n;
min=m;
}
else{
max=n;
min=m;
}
//Sumption:
for(i=min;i<=max;i++)
sum=sum+i;
cout<<"Sumption is: "<<sum;
getch();
}

برنامه ای بنویسید که دو عدد n و m را از کاربر بگیرد و اعداد زوج بین n و m را در خروجی چاپ نماید.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

main()
{
int i,n,m,min,max;
cout<<"Enter 2 numbers:";
cin>>n>>m;
//** Find min and max :
if(n>m){
max=n;
min=m;
}
else{
max=n;
min=m;
}
//** if min be odd :
if(min%2==1)
min=min+1;
//** print Even numbers between Min and Max :
//** i+=2 : i=i+2
for(i=min;i<=max;i+=2)
cout<<i<<endl;
getch();
}

برنامه ای بنویسید که عدد n را از کاربر بگیرد و از یک تا n را در خروجی چاپ نماید.
#include <conio.h>

main()
{
int i,n;
cout<<"Enter a number:";
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
cout<<i<<endl;
getch();
}


پا به پای کودکی هایم بیا
کفش هایت را پا کن تا به تا

قاه قاه خنده ات را سازکن
بازهم با خنده ات اعجاز کن